Đặt phòng khách sạn giá rẻ đà lạt
Đặt phòng đoàn khách sạn giá rẻ đà lạt
Mình có chọn lọc một số số điện thoại của một vài nhà xe đi Đắk Lắk cho những ai có nhu cầu về Đắk Lắk, bởi rất nhiều người đã gọi điện cho mình hỏi. Ai có nhu cầu thì điện thoại trực tiếp cho những nhà xe này nhé. - Nhà xe Quỳnh Nhi: SĐT : 063 3844407 - Nhà xe Thế Hiển: 063 397 9468 - Nhà xe Thanh Nhàn: 063 385 1 222 - Nhà xe Tiến Lộc: 063 3 1...
Công an thành phố Đà Lạt Điện thoại: 063 3822032 Bưu điện tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 063 3822586 Ngân hàng tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 063 3827509 Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Điện thoại: 063 3828364 Công ty bảo hiểm tỉnh Điện thoại: 063 3822495 Sở thương mại - du lịch Điện thoại: 063 3821796 Trung tâm y tế Đà Lạt Điện thoại: 06...